Dnevna razmišljanja s Svetim Duhom

Dnevna razmišljanja s Svetim Duhom – Jude Winkler

UVOD

Pridi, Sveti Duh, Božji stvarnik,

in se v naših srcih spočij.

Pridi s svojo milostjo in nebeško pomočjo,

da boš napolnil srca, ki si jih ti ustvaril!

Vsakdo, ki je kdaj poučeval birmance v pripravi na birmo se je znašel pred problemom, kako razložiti, kdo je Sveti Duh. Lahko rečemo, kaj Sveti duh dela (posvečuje, napolnjuje nas svojimi darovi, nas vodi v Cerkvi), lahko govorimo o podobah, ki jih uporabljamo za Duha (golob, ogenj, olje, voda, veter, dih itd). Toda Kdo je Sveti Duh?

Skozi naše življenje smo se spraševali o pomenu. Jeziki pogosto spreminjajo besede s katerimi označujejo stvari. Beseda “Duh” je bila morda nekaj desetletij nazaj primerna, a danes je zaznamovana s tem, da označuje bolj privid kot duhovno resničnost.

Nekaj najtežjega je razložiti, kako je Sveti Duh lahko oseba. Lažje je misliti o Duhu kot silnici ali kot o načinu, kako se nam daje Bog spoznavati. Toda vemo, da je Sveti Duh tretja oseba presvete Trojice. Morda moramo samo sprejeti, da je to skrivnost in ne bomo nikoli do konca razumeli kdo je Sveti Duh.

Toda to ne pomeni, da s Svetim Duhom ne moremo oblikovati odnosa. Sveti Duh nam je bil vdihnjen ob stvarjenju, ponovno pa, ko je Jezus vstal od mrtvih. Duh, Božja ljubezen nas napolnjuje in nas krepi. Sveti Duh nas v resnici ljubi bolj kot bi lahko mi kadarkoli ljubili samega sebe.

Ta knjiga za premišljevanje predstavlja majhen del Svetega pisma, ki se ukvarja z Duhom ali z njegovimi darovi. Podana je tudi razlaga, katero vrstico ali kratko molitev naj uporabimo, da bo obrodila sadove molitve za naše vsakdanje življenje.. Naj vam ta premišljevalna knjiga dobro služi in prikliče Svetega Duha, našega prijatelja in našo ljubezen.

p. Jude Winkler, OFM Conv

1. januar

V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo… in duh Božji je vel nad vodami. (1 Mz 1,1)

Premislek. Besedna zveza, ki je tukaj zapisana kot duh Božji je ponekod prevajana kot močan veter.

Ko živimo v grehu je Duh močan veter, ki trese temelje našega življenja. Ko živimo v Božji ljubezni kroži nad našimi srci, da bi nam prinesel življenje.

Ko sklepamo novoletne sklepe smo poklicani, da bi izbrali življenje in ljubezen.

Molitev. Bog, prosim te, napolni moje življenje s Tvojim Duhom da bo moje življenje napolnjeno s smislom in mirom.

2. januar

Jaz, nasprotno, pa sem napolnjen z močjo, z duhom GOSPODOVIM, s pravico in pogumom… (Mih 3,8a)

Premislek. Prerok Mihej je spoznal, da govori v Božjem imenu. Nikoli si ne bi govoriti v imenu svoje avtoritete. Čutil je, da ga je Božji Duh opolnomočil, da je lahko prerokoval. Na ta način se je lahko pogumno soočil celo s kralji in generali.

Kako vem, da govorim, kar Bog želi, da bi govoril?

Molitev. Duh Boga, napolni me s svojo besedo in s tvojim zaupanjem.

3. januar

… nikoli namreč ni prišla prerokba po človeški volji, ampak po nagibu Svetega Duha so spregovorili ljudje, ki so bili od Boga. (2 Pet 1,21)

Premislek. To besedilo govori o dejstvu, da je Sveti Duh navdihnil prerokovanja in tudi druga besedila v Svetem Pismu. “Navdihniit” dobesedno pomeni, da je Sveti Duh vdihnil v te ljudi, da so govorili in pisali besede, ki jim jih je Bog dal.

Prav ta isti Duh nas navdihuje, ko beremo in preučujemo Sveto Pismo.

Molitev. Beseda Boga, navdihuj moje misli in moje srce.

4. januar

V modrosti je namreč duh, ki je … blagodejen, človekoljuben, stanoviten, neomejen, spokojen, vseviden… (Mdr 7,22-23)

Premislek. Božji Duh nas uči, kako lahko živimo našo vero z veliko darežljivostjo Duha.

Naša vera ima vertikalno razsežnost (čaščenje in slavljenje Boga), obstaja pa tudi horizontalna dimenzija naše vere v kateri pokažemo svojo ljubezen do naših sester in bratov, ki so od Boga ljubljeni otroci.

Molitev. Bog, naj te častim ravno kakor služim tvojim otrokom.

5. januar

Začetek modrosti je bati se Gospoda, skupaj z zvestimi je bil ustvarjana zanje že v materinem telesu,… (Sir 1,14)

Premislek. Bati se Gospoda ne pomeni, da nas je strah pred njim. Pomeni, da občudujemo in se čudimo pred Božjo veličino.

Ko prepoznamo, da je Bog, Bog, mi pa smo ustvarjeni se v nas pojavi zdravi način ponižnosti. Priznamo našo potrebo po modrosti in milosti, ki sta darova Svetega Duha.

Molitev. Daj mi svojo modrost in milost, Gospod, da bom lahko poln občudovanja in češčenja.

6. januar

Ona je odsev večne luči, čisto ogledalo Božjega delovanja, podoba njegove dobrote.

Premislek. Modrost razodeva odsevanje Božje slave nad nami in nam tako pomaga prepoznavati da obstaja še druga raven resničnosti nad nad tistim, kar lahko gledamo in prepoznamo z našimi človeškimi očmi.

Kot trije modri, ki so sledili Betlehemski zvezdi vidimo vir tega odsevanja.

Molitev. Duh modrosti, vodi me z lučjo tvojega razodevanja.

7. januar

… jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: Duha resnice… (Jn 14,16)

Premislek. Beseda parakletos ima veliko pomenov. Lahko jo prevajamo kot zagovornik ali svetovalec, kot tolažnik ali nekod, ki opere krivde itd. Vsi ti pomeni so pomembni.

Jezus je bil prvi parakletos. Ko se je Jezus vzpel k Očetu sta skupaj poslala Svetega Duha nad nas, da bi prišel nad nas v vseh teh pomenih.

Molitev. Sveti Duh, bodi moj zagovornik, moj tolažnik moj svetovalec in operi me krivde.

8. januar

Ko so jo peljali, da bi jo usmrtili, je Bog obudil Svetega Duha v mledeniču, ki mu je bilo ime Daniel… (Dan 13,45-46)

Premislek. Sveti Duh nam razodeva veliko stvari. Kot dodatek vzvišenim resnicam naše vere nam Duh pomaga razločiti med dobrim in slabim.

Duh nam pride na pomoč ko trpimo zaradi dobrih odločitev, ki smo jih naredili (na primer, ko nismo razumljeni, ko se norčujejo iz nas.)

Molitev. Božji Duh, daj mi poguma da bom priševal za resnico in branil šibke in nemočne.

9. januar

Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje. (Gal 5,22-23)

Premislek. Četudi so učenci trpeli preganjanje, so bili napolnjeni z veseljem. Pričakovali bi, da bi bili mračnih misli, jezni ali jezni. Ker so na preganjanje odgovorili z veseljem je znak, da je Duh vodil njihova dejanja.

Isti preizkus lahko naredimo na naših besedah in dejanjih.

Molitev. Izpolni me z veseljem, Božji Duh, tudi ko vse ne bo šlo tako dobro.

10. januar

Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. (Rim 5,5)

Premislek. Sveti Duh je ljubezen med Očetom in Sinom in njihova ljubezen do nas.

Ko prejmemo tega Duha, spoznamo pravi pomen ljubezni in služenja. To nas tudi napolnjuje z upanjem, saj prejmemo tolažbo, ki je oblika zagotovila, da bo Bog izpolnil svoje obljube, ki nam jih je dal.

Molitev. Uči me pravega pomena ljubezni, o Gospod.

11. januar

Odrešenik nas je odrešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki smo jih mi storili, ampak zaradi svojega usmiljenja po kopeli prerojenja in prenove v Svetem Duhu. (Tit 3,5-6)

Premislek. Človeška bitja so bila ustvarjena, ko je Bog vdihnil svojega Duha v Adama. Prenovlejni smo bili, ko je Jezus vdihnil svojega Duha v svoje učence.

Ta vdih se v naših srcih obnavlja, ko se obrnemo nazaj h Gospodu in zavrnemo tisto, kar nas vleče navzdol.

Molitev. Vdihni svojega Duha v moje srce, o Gospod.

12. januar

O reki bo na obeh bregovih raslo vsakovrstno sadno drevje. Njegovo listje ne bo ovenelo in sadja ne bo zmanjkalo.

Premislek. Ezekiel govori o milosti, ki prihaja iz templja. Ta milost je dar Svetega Duha, ki dviguje naše molitve h Gospodu, ki z nami deli Božjo ljubezen.

To isto ljubezen izkusimo ko obhajamo evharistijo.

Molitev. Božji Duh, naj bodo naša srca in naša dežela napolnjena s tvojim življenjem.

13. januar

in Duh je, ki pričuje, kajti Duh je resnica. (1 Jn 5,6)

Premislek. Kako vemo, da je tisto, kar verujemo resnica? Eden od najpomembnejših načinov je, da poslušamo Svetega Duha, ki govori našemu srcu.

Občutimo lahko, da tisto, kar slišimo ima smisel. Ta občutek prihaja od Duha, ki nam zagotavlja, da smo v svojem najglobljem bistvu naši resnico.

Molitev. Uči me svoje resnice, Božji Duh, da bom lahko vedno v njej govoril.

14. januar

Ne véjaj pri vsakršnem vetru, ne spuščaj se na vsakršno pot.

Premislek. Nekaj ključnegas je, da razločimo, kaj želi Duh, ko sprejemamo pomembne odločitve našega življenja.

Po molitvi, postenju, duhovnem branju, duhovnih nasvetih, prepoznavanju naših skrivnih namenov, itd., v sebi razvijemo čut, kaj si Bog želi od nas.

Molitev. Vodi me po tvojih poteh, O Gospod, da bom vedel, kaj si želiš, da storim.

15. januar

Veliko premore goreča prošnja pravičnega. (Jak 5,16)

Premislek. Molitev so besede, ki so polne Boga v katerih je združena Božja ljubezen z našo. Ta ljubezen objame ljudi za katere molimo, ljubezen pa vedno spreminja ljudi in okoliščine.

To ne pomeni, da bomo vedno dobili to, kar si želimo, Jezus nam pa obljublja, da bomo dobili tisto, kar potrebujemo.

Molitev. Gospod, nauči me moliti.

16. januar

Kdo bi spoznal tvojo voljo, ko bi ne bil ti dal modrosti, ko ne bi bil z višav poslal svojega svetega duha? (Mdr 9,17)

Premislek. Ko si želimo razločiti Božjo voljo prosimo Svetega Duha naj nam razsvetli, katero smer naj uberemo v svojem delovanju. Na ta način se predamo temu, kar si Sveti Duh želi od nas.

Ali ta predaja pomeni, da smo izgubili svojo svobodo, ali pa smo v resnici še bolj svobodni, ko se odločimo oprijeti Božje volje?

Molitev. Ne moja ampak tvoja volja naj se zgodi, o Gospod.

17. januar

Jezus se je vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil po puščavi štirideset dni… (Lk 4,1-2)

Premislek. Duh je vodil Jezusa, pa tudi sv. Antona Puščavnika v puščavo, da bi jima pomagal izčistiti njune namene, da bi se lahko popolnoma izročila Očetovi volji.

Včasih se moramo ustaviti in dovoliti Svetemu Duhu, da izčisti naše namene.

Molitev. Vodi me v puščavo, Božji Duh, da bi lahko izčistil motive svojega srca.

18. januar

V Modrosti je namreč duh… ki je vseviden in pronica skozi vse duhove. (Mdr 7,22-23)

Premislek. Včasih delamo stvari, ki naj jih ne bi počeli, delamo se, kakor da nas Bog na vidi in zato ne ve, kaj delamo.

Toda Bog ve vse. Bog celo pozna naše skrivne namene, saj nas Božji Duh pozna bolj, kot mi poznamo sami sebe.

Molitev. Duh modrosti, razkrij to, kar je skrito, razjasni to, kar je zmedeno.

19. januar

Oni pa so se upirali in žalili njegovega svetega duja. Zato se je spremenil v sovražnika, on sam se je bojeval proti njim. (Iz 63,10)

Premislek. Ko grešimo nas Bog ne sovraži. Sveti Duh, Duh ljubezni in sočutja vedno posreduje Božjo ljubezen do nas.

Ko grešimo svoj hrbet obrnemo tej ljubezni. Sami se naredimo sovračnike tistemu, ki nas vedno ljubi.

Molitev. Naj se obrnem k tebi, Gospod, da bom lahko ljubil tako, ko me ti ljubiš.

20. januar

Ne žalostite Božjega Svetega Duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan odkupitve. (Ef 4,30)

Premislek. Ko smo bili zaznamovani z darovi Duha je bila, se je nad nami razlilo njegovo izredno dostojanstvo. Povabljeni smo bili v samo življenje Svete Trojice.

Obrniti se od tega življenja milosti, grešiti, bi bila strašanska zavrnitev tega, kar nas je Bog poklical, naj bomo.

Molitev. Gospod, pomagaj mi, da bom tak, kakršnega si me ustvaril.

21. januar

Saj nas vendar Bog ni poklical k nečistosti, marveč k čistosti. Kdor torej zametuje te zapovedi, ne zametuje človeka, temveč Boga, ki vam daje svojega Svetega Duha. (1Tes, 4,7-8).

Premislek. Bog polaga svojega Svetega Duha v naša srca. Kakor evharistija, kruh, ki postane poln Duha in tako postane Kristusovo telo, tako so naša človeška telesa postala polna Duha in tako smo postali del Kristusovega skrivnostnega telesa.

Do svojih teles moramo imeti dostojanstven odnos in ne dovoliti, da bi bila po delih nečistosti zlorabljena.

Molitev. Naj oznanjam Veselo novico preko čistosti načina mojega delovanja.

22. januar

Poiščite si, bratje, iz svojih vrst sedem mož, ki uživajo ugled in so polni Duha in modrosti… (Apd 6,3)

Premislek. Prvi predpogoj za službo v Cerkvi je, da je človek poln Svetega Duha.

Služiti ali ne v resnici ni naša osebna odločitev. Duh je tisti, ki nas kliče k služenju in in Sveti Duh nam daje pogum, in ljubezen, da bi se temu klicu odzvali z velikodušnostjo.

Molitev. Uči me, Božji Duh, kako naj služim tvoji sveti Cerkvi.

23. januar

… v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po Sinu… po katerem je tudi ustvaril veke. (Heb 1,2)

Premislek. Po Svetem Duhu je Bog naredil, da je Jezus navzoč v svetu. Po tem istem Duhu je Bog izrekel Besedo, ki je ustvarila svet (in ta beseda je bila Jezus).

To nas spominja kako Duh prenavlja svet, da bi naredil Božje kraljestvo in kako ta isti Duh posvečuje naša srca.

Molitev. Naj me tvoj Duh prenovi v tvoji podobi Gospod.

24. januar

Ko so prišli do Mizije, so skušali priti v Bitinijo, vendar jim Jezusov Duh tega ni dovolil. (Apd 16,7)

Premislek. V Bitiniji je že bil oznanjen evangelij po misijonarjih iz Jeruzalema, in Pavel se je čutil poklicanega, naj oznanja, kjer Beseda še ni bila oznanjena.

Duh nas vedno vodi preko močnih dogodkov in močnim občutkom k določeni smeri dejanj.

Molitev. Naj vedno prisluhnem  usmeritvam Duha, ki je v mojem srcu.

25. januar

Ananija je šel in stopil v hišo. Položil je nanj roke in rekel: “… me je poslal da spregledaš in postaneš pol Svetega Duha.” (Apd 9,17)

Premislek. Ko je Pavel začutil Božjo ljubezen v Kristusu in dar Svetega Duha se je njegovo življenje spremenilo. Ni več živel, da bi opravil stvari. Njegovo življenje je bilo osredotočeno na to, da je ljubil drugega.

Lahko kaj takega rečem o sebi? Je moja vera vprašanje “dela” ali “ljubezni”?

Molitev. Naj se nikoli ne zgubim med mnogimi opravki tako, da bom pozabil na moj resnični namen: ljubiti!

26. januar

To naročilo ti izročam, sin Timotej, po prerokbah, ki so že prej spregovorile o tebi,… (1 Tim 1,18)

Premislek. Ljudje so v Timotejevi skupnosti razločili, da je bil poklican k posebnem služenju znotraj skupnosti.

To bi mu lahko dalo zaupanje, da timotej se Timotej ni sam za to odločil. Če ga je Duh poklical je bil tudi isti Duh, ki mu je dal oblast in pogum.

Molitev. Sveti Duh, daj mi darove, ki jih potrebujem, da bi opravil Tvoje delo.

27. januar

… naj vam da, po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu močno utrdite v notranjem človeku. (Ef, 3,16)

Premislek. Prava moč ni v tem, da smo trmasti in nesramni. Je v tem, da dovolimo Svetemu Duhu prebivati v naših srcih in bi tako naša srca bila občutljiva za spodbude Duha.

To je Duh, ki nas osvobaja naše sebičnosti, saj nas ravno Duh spominja, da naj bo Bog središče tega kaj naj bomo in kaj naj delamo.

Molitev. Obogati me s svojim Svetim Duhom, Gospod, da se bom lahko predal tvoji volji.

28. januar

Še se bom trudil, da bo vzgoja sijala kakor zarja, tja v daljne kraje jo bom dal svetiti. (Sir 24,32)

Premislek. Sveti Duh je tisti, ki podeljuje darove razumevanja, vedenja in modrosti. Sv. Tomaž Akvinski je zelo močno predstavil te darove v svojih študijah in spisih.

Molimo k Svetemu Duhu, da bi nas vodil v naših lastnih premišljevanjih (pa naj bodo formalne študije ali pa molitve in premišljevanja, polne vere).

Molitev. Naj vedno poskušam vedeti več o moji veri Gospod, da bom lahko eno s teboj.

29. januar

Ozdravil jih bom njihovih zablod, z vsem srcem jih bom ljubil, kajti moja jeza se je od njih odvrnila. (Oz. 14,5)

Premislek. Vsi smo grešniki. Vsi smo se odvrnili stran od Gospoda, a nas je Gospod vedno pripravljen vzeti nazaj. Ko grešimo, ranimo sami sebe, zlomimo svoja lastna srca.

Oče pošlje svojega Svetega Duha v naša srca, da bi nam prinesel odpuščanje in bi nas ozdravil, ne glede na to, kakšno škodo smo si naredili.

Molitev. Naj tvoj Duh ozdravljenja prinese ozdravljenje v moje srce.

30. januar

Glejte, izlijem vam svojega duha, razodenem vam svoje besede. (prg 1,23)

Premislek. Božja Beseda je navdihnjena po Svetem Duhu. Duh je vdihnil svetost v misli in talente svetih pisateljev, da so pisali vče kot človeške besede. Pisali so same Božje besede.

Ko beremo Božjo besedo v Duhu doživimo, da je živa beseda njena moč.

Molitev. Naj Božja beseda govori mojemu srcu in vodi moje poti.

31. januar

Še bom točil nauk kakor prerokovanje in ga zapustil poznejšim rodovom. (Sir 24,31)

Premislek. Sv. Janez Bosko se je napolnjen z gorečnostjo Svetega Duha posvetil vzgoji mladih. Spoznal je, da mu je bil podeljen dar, ki ga je moral deliti z naslednjo generacijo, da bi jih morda lahko vodil v njihovem razvoju in jih vodil na Božja pota.

Kaj naredim zato, da bi svojo vero delil z drugimi?

Molitev. Sveti Duh, napolni me z gorečnostjo, da bom lahko delil svojo vero z besedo in dejanjem.

FEBRUAR

1. februar

Mojzes pa mu je rekel: »Kaj se vnemaš zame? Ko bi se le vse GOSPODOVO ljudstvo spremenilo v preroke! Da bi GOSPODdal nadnje svojega duha!« (4 Mz 11,29)

Premislek. Ko je Mojzes izbral 72 Izraelovih starešin, da bi z njimi lahko delil svojo oblast sta dva od njih prejela ta dar v taboru. Raje, kot da bi temu nasprotoval je rekel, kako si želi, da bi vsi prejeli ta dar.

Se veselim, ko drugi prejemajo darove Svetega Duha tako kot jaz, ko prejemam te darove?

Molitev. Sveti Duh, spusti se na vse tvoje ljudi in deli svoje mnoge darove z njimi.

2. februar

V Duhu je prišel v tempelj. (Lk 2,27)

Premislek. Simeon, človek, ki je bil odprt za dela Duha je bil odprt za to, da je slišal Božje usmeritve in da je prepoznal izpolnitev Božjih obljub v Jezusovi osebi.

Sveti Duh nas pripravlja, da bi slišali Božji klic, isti Duh pa nam pomaga prepoznati pravi čas, da odgovorimo na ta klic.

Molitev. Gospod, odpri moja ušesa za tvoj klic in moje srce za tvojo ljubezen.

3. februar

Jezus je odgovoril: “Resnično, resnično, povem ti: Če se kdo ne rodi iz vode in Duha ne more priti v Božje kraljestvo.” (Jan 3,5)

Premislek. Jezus govori o dveh stvareh, ki sta pomembni za vstop v Božje kraljestvo.

Roditi se iz vode pomeni, prejeti zakrament krsta, da bi lahko s tem javno izročil Kristusu. Roditi se iz Duha pa pomeni, da smo prenovljeni v srcu po Božjem dihu.

Molitev. Naj se moja izročitev tebi, Gospod, vidi v tem, kar delam in kar sem.

4. februar

Premislek.

Molitev.

5. februar

Premislek.

Molitev.

6. februar

Premislek.

Molitev.

7. februar

Premislek.

Molitev.

8. februar

Premislek.

Molitev.

9. februar

Premislek.

Molitev.

10. februar

Premislek.

Molitev.

11. februar

Premislek.

Molitev.

12. februar

Premislek.

Molitev.

13. februar

Premislek.

Molitev.

14. februar

Premislek.

Molitev.

Pišemo, prevajamo, dopolnjujemo… 

12. september

DUH namreč preiskuje vse, tudi Božje globine. (1 Kor 2,10)

Premislek: Ker je Sveti Duh čisto nekaj čisto duhovnega, pozna najgloblje skrivnosti o tem, kdo je BOG, sposoben pa je tudi te skrivnosti razodeti v nas.

Sveti Pavel to primerja sposobnosti naše duše, ki je sposobna poznati najgloblje resnice o tem, kdo smo.

Molitev: Sveti Duh, razodeni mi skrivnost, kdo si ti zame.

13. september

V modrosti je namreč duh, ki je umen, svet, enkraten… (Mdr 7,22)

Premislek: Ko razločimo Božjo voljo v našem življenju pogosto spoznamo, da v našem srcu obstajajo mešani nameni. Po drugi strani pa ima Sveti Duh samo en razločen motiv: pripeljati nas k Bogu.

Bolj ko pustimo DUHU, da razjasni motive našega srca, bolj velikodušno se lahko odzovemo BOŽJEMU klicu.

Molitev: Poglej v moje srce, Sveti Duh, in razjasni vse, kar je zamegljeno in zmedeno.

14. september

Toda meseno mišljenje je smrt, duhovno mišljenje pa življenje in mir. (Rim 8,6)

Premislek: Mir lahko najdemo samo takrat, ko smo pripravljeni iz našega življenja izkoreniniti stvari, ki nas ovirajo: naše strasti, materializem, itd…

Ne moremo upati na to, da bomo zaživeli polno, če ne bomo pripravljeni umreti sebi, da bi lahko živeli v Kristusu.

Molitev: Gospodov Duh posvečevalec, nauči me urediti želje mojega telesa.

15. september

DUH Gospoda BOGA je nad menoj, ker me je GOSPOD mazilil… da potolažim vse, ki žalujejo. (Iz 61,1-2)

Premislek: Blažena devica Marija je čutila trpljenje s svojim Sinom, kakor ljubeči starši doživljajo bolečino svojih otrok.

Sveti Duh daje tolažbo vsem, ki žalujejo. Duh je vir našega upanja, da bo nekega dne ljubezen zmagala smrt in bolečino in greh.

Molitev: O, Marija, Žalostna Mati Božja, prosi za nas.

16. september

Kdor zmaga… temu bom dal oblast nad narodi;… Tako sem tudi jaz prejel oblast od svojega Očeta. (Raz 2,26)

Premislek: Zmagamo, kadar umremo s Kristusom, da bi lahko z njim živeli.

Čeprav umiranje samemu sebi lahko zveni, kot da “izgubljamo,” smo pravzaprav izgubili moči sovraštva in razdora s tem, da smo izbrali ljubezen celo do smrti.

Molitev: Pouči me, Duh Gospoda, da ne bom meril svojega uspeha po tem, koliko si pridobim ampak bolj po tem, koliko ljubim.

17. september

Molil bom z duhom, molil pa tudi z umom. (1 Kor 14,15)

Premislek: Korintska skupnost je menila, da je molitev v jezikih najpomembnejši dar, ker je pri tej molitvi človek pustil Duhu, da je prevzel vso zavest. Pavel pravi, da je poučevanje na razumen način pomembnejše, ker pomaga graditi skupnost.

So moje molitve izraz mojega intelekta, mojih čustev, mojega upanja in celo mojih strahov?

Molitev: Gospod, molil bi rad v svojem telesu, duši in duhu.

18. september

Po pa pride on [Sveti Duh], bo prepričal svet glede greha, glede pravičnost in glede sodbe. (Jan 16,8)

Premislek: Sveti Duh ni prišel na svet samo zato, da bi prinesel tolažbo. Prišel je tudi, da bi nam dal vedeti, kdaj smo izbrali napačno pot. Ljudje zlahka opravičimo naša dejanja in si lažemo glede tega, kaj delamo.

Sveti Duh nam pomaga razločevati naše samoprevare, da bi lahko izbrali pravo pot.

Molitev: O Duh resnice, izzovi me in poboljšaj me, ko me bo to pripeljalo bližje k tebi.

19. september

Če s [Svetim] Duhom morite dela telesa, boste živeli. (Rim 8,13)

Premislek. Z načinom svojega življenje sporočamo, kaj v resnici smo. Če nas (najbolj) skrbi za naše udobje in zabavo, potem bo naše življenje plitvo. Če nas razžira neprestana jeza in zamere bodo ljudje spoznali, da je nekaj narobe.

Če pa se posvetimo molitvi in študiju in sočutju bodo ljudje spoznali, da smo eno z Bogom.

Molitev: Gospod, naj zares in vedno živim za tvojega Svetega Duha in v Svetem Duhu.

20. september

Cerkev je tedaj po vsej Judeji, Galileji in Samariji živela v miru. Izgrajevala se je, napredovala v strahu Gospodovem in rastla v tolažbi Svetega Duha. (Apd 9,31)

Premislek: Zelo lahko se čutimo odgovorne za vero in življenje drugih, kot da bi lahko nadzorovali, kaj naši bližnji in otroci in prijatelji mislijo. Moramo si zapomniti, da je Sveti Duh tisti, ki daje dar vere in povzroča, da da dar raste v srcih ljudi.

Toda Bog deluje po Božjem času, ne po našem.

Molitev: Stvarnik vsega dobrega, prosim te, da bi  jaz in moja družina rastli in se krepili v dobrem.

21. september

Kdor zmaga… bom nanj napisal ime svojega BOGA in ime mesta svojega BOGA… (Raz 3,12)

Premislek: V judovskem mišljenju so imena zelo pomembna. Njihov namen je večji od tega, da človeka pomagajo prepoznati. Na nek način temu človeku dajejo moč in avtoriteto.

Če je na nas napisano Božje ime in ime Božjega mesta, nam je bila podeljena nova identiteta. Postanemo tempelj v katerem on prebiva. Postanemo sveta zemlja.

Molitev: Duh Boga, vkleši Tvoje ime v moje srce.

22. september

Njihovi grehi so se silno množili… nato je kakor ogenj nastopil prerok Elija… (Sir 47,24-48,1)

Premislek: Svetega Duha pogosto povezujemo z ognjem. Včasih je ogenj dober, na primer ogenj, ki kaže pot ali greje tiste, ki jih zebe.

V Elijevem primeru je bil to ogenj očitanja, ki je izžgal nečistost izraelskega ljudstva. , Če stvari uidejo iz rok je včasih elijeva silovitost edini pravi odgovor.

Molitev: Duh čistosti, izžgi vse, kar je nečisto v mojem srcu.

23. september

Ko je Petter še govoril te besede, je prišel Sveti Duh nad vse, ki so poslušali besedo. (Aps 10,44)

Premislek: Svetega Petra je v njegovih dejanjih vodil Sveti Duh. Potreboval je vodstvo Duha, da je vodil Cerkev po pravi poti.

Skozi celotno knjigo Apostolskih del beremo, kako je Sveti Duh vodil dela učencev, torej, kako naj živijo, kje naj oznanjajo itd.

Molitev: Sveti Duh, vodi svojo Cerkev s svojimi darovi modrosti in ljubezni.

24. september

Vrni mi veselje nad svojim odrešenjem, duha velikodušnosti v meni utrdi. (Ps 51,14)

Premislek: Pridejo trenutki, ko nam je popolnoma jasno, kaj naj naredimo a preprosto nimamo dovolj poguma, da bi to naredili. Sveti Duh nam daje moč, da bi izbrali pravo pot in bi ji sledili ne glede na to, kaj to zahteva od nas.

Mi ne moremo vedno narediti tisto, kar bi morali, Bog pa to lahko naredi v nas in preko nas.

Molitev: Duh Boga, naj vedno iščem tvojo pomoč.

25. september

Pošlji modrost iz svetih nebes, od prestola svojega veličastva jo pošlji. (Mdr 9,10a)

Premislek: V času stare zaveze so ljudje začeli govoriti o Bogu, kakor da bi živel na drugem koncu vesolja in ne bi imel nič skupnega z nami. Toda Bog prši svojo milost nad nami, da bi ga lahko poznali in ljubili.

Čeprav je Bog ena sama skrivnost vendarle ni skrit, ker se nam je razodel.

Molitev. Duh Boga, razodeni mi, kdo si in kaj želiš od mene.

26. september

Lev rjove, kdo se ne bi bal? Gospod Bog je govoril, kdo ne bi prerokoval? (Am 3,8)

Premislek: Amos ni bil poklicni prerok a ko ga je Duh poklical je spoznal, da se mora takoj odzvati. Njegov odziv je bil takojšen, podobno kakor se takoj ustrašimo levjega rjovenja.

Ko nam Duh govori pravzaprav nimamo možnosti. Če želimo biti pristni, ljudje resnice, mu moramo biti pokorni.

Molitev: Duh Gospoda, rjovi svojo resnico v moja ušesa in moje srce.

27. september

Mi pa nismo prejeli duha svetá, ampak Duha, ki je iz Boga, da bi vedeli za to, kar nam je Bog milostno podaril… (1 Kor 2,12)

Premislek: Duh sveta ponuja lahke in prijetne odgovore na naše težave. Božji Duh nas spodbuja, da bi bili podobni Bogu: velikodušni, milostljivi, ljubeznivi, krepostni, itd.

Tisti, ki živijo po vrednotah sveta tega ne bodo razumeli, duhovni ljudje pa bodo.

Molitev: Velikodušni Duh Boga, izkorenini iz mojega srca vse, kar je svetno in nevredno milosti.

28. september

On bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. (Jn 16,14)

Premislek: Ko govorimo o tem, kakšni so odnosi oseb v Sveti Trojici, Očeta, Sina in Svetega Duha vidimo izjemno velikodušnost, služenje in ljubezen. Nobena izmed teh oseb se ne oklepa svoje slave. Njihova edina želja je, deliti jo z drugima.

Njihov cilj ni posedovati ampak služiti.

Premislek. Sveti Duh, uči me velikodušnosti svete Trojice, da bom lahko sam sebe izročil Tebi in svojim bližnjim.

29. september

Nato mi je angel pokazal reko žive vode, bleščečo kakor kristal, ki je izvirala od prestola Boga in Jagnjeta. (Raz 22,1)

Premislek: Reka vode je Božja milost, ki nam je dana preko Svetega Duha. Angeli nas poskušajo voditi proti tej milosti s tem, da nas učijo, kako naj svojo voljo predamo Bogu.

Angele včasih prikazujemo kot luškane in prijazne. So pa tudi močni sli, ki nas kličejo k temu, da bi častili našega Boga in služili našemu bližnjemu.

Molitev: Božji angel, duh Boga, ki me varuje, vodi mojo dušo k svojemu življenju in svoji resnici.

30. september

Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, za svarjenje, za poboljševanje in za vzgojo v pravičnosti… (2 Tim 3,16)

Premislek: Sveti Duh je navdihnil avtorje svetopisemskih knjig in je zedinil Božji navdih z njihovimi človeškimi talenti in tako je nastala živa Božja beseda.

Prosimo Svetega Duha, da bi navdihnil naš branje in preučevanje Svetega pisma, da bi se tudi mi lahko srečali z živo Božjo besedo.

Molitev: Sveti Duh, navdihni moje moči ko berem in premišljujem Božjo Besedo.

1. oktober

Bog upanja pa nas vas napolni z vsem veseljem in mirom v verovanju, da bi bili v môči Svetega Duha polni upanja. (Rim 15,13)

Premislek: Duh Boga je dal sv. Tereziji otroško preprostost, ki mnogim še danes govori.

Imenovali pa so jo tudi Cerkvena učiteljica, zaradi njenih preprostih uvidov, ki so v resnici močni in globoki. Učila je, da bo malo ljudi delalo velika dela a vsi lahko delamo male stvari z veliko ljubeznijo.

Molitev: Sveta Terezija, uči me, da bom delal male stvari z veliko ljubeznijo.

2. oktober

Ko pošlješ svoj dih, so ustvarjeni, in prenoviš obličje zemlje. (Ps 104,30)

Premislek: Bog je svet ustvaril po delovanju svojega Duha. Bog ga lahko prenovi v svoji podobi skozi svojega Duha.

Molimo, da bi nam Sveti Duh pomagal prenoviti ta ustvarjeni svet v Božje kraljestvo, prostor, kjer nas vse dobrine tega sveta vodijo k svetosti in ne v skušnjavo.

Molitev: Dihaj svojega Duha nad nami in nad svetom, Bogom in nas povsem prenovi v svoji podobi.

3. oktober

Velikokrat in na veliko načinov je nekdaj Bog govoril očetom po prerokih;… (Heb 1,1)

Premislek: Sveti Duh govori nam, kakor je govoril po prerokih, a mi pogosto delno prisluhnemo temu sporočilu glede na svoje potrebe in želje. Zato je moral Jezus priti na svet: da bi nas učil, kdo je Bog in kaj Bog želi od nas.

Prosimo Duha, da bi nam ušesa in oči odprl za Jezusovo oznanilo.

Molitev: Govori mojemu srcu, o Sveti Duh in svoje resnice razodeni mojemu razumu.

4. oktober

Sad Duha pa je… ljubezen, veselje mir, potrpežljivost, blágost… (Gal 5,22)

Premislek: Ko se predamo Božji volji smo napolnjeni z globokim mirom, ker zaupamo, da bo Bog z nami ne glede na to, kaj se bo zgodilo. Duh nas uči, da bi opustili kontrolo: da ne bi nadzorovali in da bi se prepustili Bogu.

Sem človek, ki je napolnjen z mirom?

Molitev: Gospod, naredi me za orodje tvojega miru.

5. oktober

Trije so namreč, ki pričujejo: Duh in voda in kri; in ti trije so eno. (1 Jn 5,7-8)

Premislek: Sveti Duh v našem srcu pričuje o resnici Jezusovega oznanila. Imamo pa tudi zunanji dokaz v vodi in krvi. Voda pomeni zakrament krsta. Kri pomeni zakrament evharistije.

Tako je naša vera izpričana znotraj in zunaj.

Molitev: Naj slišim in živim v tvoji resnici, na zunaj in navznoter.

6. oktober

… dokler se ne razlije nad nas duh z višave… tedaj bo v puščavi stanovala pravica in v sadovnjaku bo prebivala pravičnost. (Iz 32,15-16)

Premislek: Ko odpremo svoja srca delovanju Svetega Duha, smo napolnjeni z Božjo modrostjo in pravičnostjo. To nam pomaga, da živimo dobro življenje – z drugimi ravnamo z velikim spoštovanjem, odpuščamo tistim, ki so nas prizadeli in na ta način damo dober zgled itd.

Kakšne odnose v mojem življenju mora Sveti Duh ozdraviti?

Molitev: Ozdravi moje srce, Sveti Duh, in zaceli zlomljene odnose, ki me težijo.

7. oktober

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu in pri ljubezni Duha pa vas opominjam, bratje, da se bojujete z mano v mojih molitvah, prosite Boga zame… (Rim 15,30)

Premislek: Ko molimo, svojo ljubezen pridružimo Božji, ta ljubezen pa objame človeka za katerega molimo. Ljubezen pa ima vedno učinek, saj nas duhovno in telesno zdravi. Daje nam moč razumevanja, opogumlja nas in dar miru.

Ko druge spremljamo s svojimi molitvami jim dajemo najbolj dragocen dar, ki jim ga je mogoče dati.

Molitev. Gospod, danes dvigam …………………………… k Tebi. Prinesi ozdravitev in varnost v njegovo / njeno življenje.

8. oktober

Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo. (Lk 11,13)

Premislek. Bog Oče nam želi dati dar Svetega Duha. Želi si, da bi bili deležni njegovega večnega življenja. Toda naša srca morajo biti odprta, da bi ta dar sprejela.

Bog nas ne more prisiliti, da sprejmemo njegovo ljubezen. Lahko jo samo ponudi, in upa, da se bomo oklenili tega, kar ponuja.

Molitev. Sveti Duh, odpri vrata mojega srca, da Te bom sprejel v svoje življenje.

9. oktober

… ampak kakor vas njegovo maziljenje uči o vsem – saj je resnično, ne laž – in kakor vas je poučilo, ostajajte v njem. (1 Jn 2,27b)

Premislek. Kako se odločimo, kaj je res in kaj ne? Na koncu koncev to ne temelji na naših željah in tem, kaj večina ljudi misli. Resnica ni relativna ali spremenljiva.

Nič napačnega ali dvomljivega ni v Božjem Duhu (pa naj govorimo o moralni resnici, teološki resnici ali najglobljih resnicah ljubezni in dobrote).

Molitev. Poučuj me o svoji resnici, Duh Boga, in vodi moja dejanja po tvojih poteh.

10. oktober

Kar je rojeno iz mesa, je meso in kar je rojeno iz Duha, je duh. (Jn 3,6)

Premislek. Ta odlomek kaže na močno dvojno naravo, kar je značilno za Janezov evangelij. Ponujena nam je izbira med mesom in duhom, smrtjo in življenjem, temo in svetlobo, napačnim učenjem in resnico.

Če izberemo življenje to pomeni, da moramo zavrniti dela mesa, tiste stvari, ki nas vlečejo k tlom.

Molitev. Naj se spet rodim v tvojem Duhu, Gospod.

11. oktober

V njegovi roki je življenje vseh bitij, duh slehernega človeškega telesa. (Job 12,10)

Premislek. Job nas spominja, kako krhko je človekovo življenje. Bog nas je ustvaril tako, da je vdihnil svojega Duha v grudo blata in je tako naredil Adama živo bitje. Če Bog ta dih odtegne se povrnemo v prah.

Ne trepetajmo zaradi tega spoznanja. Bolje je, da to v nas okrepi hvaleženost, ker smo v Bogu vsak trenutek svojega življenja.

Molitev. Gospod, zahvaljujem se ti za dar življenja. Naj dobro uporabim vsak trenutek, ki si mi ga dal.

12. oktober

Navdihoval ga bo s strahom Gospodovim. (Iz. 11,3)

Premislek. To je eden izmed sedmih darov Svetega Duha. Šesti in sedmi dar se oba imenujeta “strah Božji”, v grškem prevodu pa je ta vrstica prevedena kot pobožnost.

Ko smo pred najsvetejšim je prav, da imamo duha spoštovanja in spoštovanje svetega.

Molitev. Sveti Duh, naj pred skrivnostmi tvoje ljubezni občudujem in se čudim kakor otrok.

13. oktober

“Doklej boste nespametni ljubili nespamet? Porogljivci, doklej boste uživali v roganju, in bedaki sovražili znanje? (Prg 1,22)

Premislek. Včasih nam Sveti Duh svetuje, včasih pa nas preizkuša. To je prava ljubezen, saj ni mogoče dopustiti tistim, ki jih ljubimo, da vztrajajo na napačni poti ne da bi jim poskušali pokazati pravo pot.

Morda drugi vedno ne bodo sprejeli naših očitkov a nas Duh spodbuja, da bi bili vedno odkriti.

Molitev. Sveti Duh, daj mi poguma, da bi bil potrpežljiv s tistimi, ki so se izgubili.

14. oktober

Tedaj me je peljal nazaj k tempeljskemu vhodu. In glej: izpod tempeljskega praga je pritekla voda. (Ezk 47,1)

Premislek. Prerok ezekiel govori o reki milosti, ki prihaja iz Izraelovega češčenja v templju.

V novi zavezi vidimo to reko milosti kot dar Duha, saj na Duh kliče da bi slavili Boga in naše češčenje napralja za vir milosti in blagoslova.

Molitev. Bog, naj bodo moje molitve in dejanja češčenja pristne in iskrene.

15. oktober

Človekovi so načrti srca, od GOSPODA pa je odgovor jezika. (Prg 16,1)

Premislek. Sv. Terezija je prepoznala, da njeno življenje vodi Duh. Enkrat je rekla, kako Boga pripravimo do tega, da se zasmeje?” In rekla “poveš mu svoje načrte!”

Če smo odprti za Duha, lahko razločimo, kaj Bog želi od nas in se tega goreče oklenemo.

Molitev. Gospod, naj bo tvoja volja vedno tudi moja.

16. oktober

… izlil bom svojega Duha na vse meso… vaši mladeniči bodo gledali videnja. (Jl 3,1)

Premislek: Sveti Mariji Margareti je bil dan vpogled v Božjo ljubezen preko njenih videnj Svetega Srca.

Božji Duh nas usposobi, da bi lahko okusili to ljubezen, saj je Duh ljubezen Boga, ki prebiva v našem srcu.

Molitev. Nauči me tvojih naukov ljubezni, Duh Boga, saj sam od sebe sploh ne morem vedeti, kaj ljubezen v resnici pomeni.

17. oktober

In glejte, zdaj grem, zavezan v Duhu, v Jeruzalem… Vem edino to, na kar me Sveti Duh v vseh mestih opominja, da me čakajo vezi in stiske. (Apd 2,22-23)

Premislek. Sveti Duh nas vedno spodbuja, da bi si naložili naše križe in sledili Jezusu. So časi, ko bomo morali spoznati, da bo zelo hudo a jih bomo morali sprejeti.

Sv. Ignacij je bil v Rimu umorjen za vero, a ko je dal svoje življenje je s tem dal močno pričevanje ljubezni in vere.

Molitev. Naj bo moje življenje pšenica, ki jo boš Ti zmlel, da boš naredil prosto za tvoje prebivanje v svetu.

18. oktober

Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo napisano: “Duh Gospodov je nad menoj… “ (Lk 4,17-18)

Premislek. Luka, ki je bil navdihnjen od Duha govori o tem, kako se je Jezus posebej obračal ne te, ki so bili anawim, Gospodovi ubogi.

So ljudje, ki so zlomljeni in tako spoznajo svojo potrebo, da bi bil Bog del njihovega življenja.

Molitev. Naj me tvoj Duh navdihne, da bomo služil tvojim malim.

19. oktober

Pričel je, da bi oznanil mir vam, ki ste bili daleč, in mir tistim, ki so bili blizu. Kajti po njem imamo oboji dostop k Očetu v enem Duhu. (Ef 2,17-18)

Premislek. Ravno Duh Boga je tisti, ki ozdravlja delitve med nami. To lahko vidimo v zgodbi Izaka Jooguesa, ki je bil pripravljen umreti iz ljubezni do ameriških staroselcev.

Če živimo v Duhu, ne moremo drugega obravnavati kot sovražnika, saj Duh Boga prebiva v srcih vseh nas.

Molitev. Duh edinosti in miru, vse nas pripelji v eno Cerkev, ki jo združuje tvoja ljubezen.

20. oktober

Vse preizkušajte, in kar je dobro, obdržite. Zla, pa naj bo kakršno koli, se vzdržite. (1 Tes 5, 21-22)

Ne moremo biti prepričani, da vse, kar slišimo prihaja od Boga. Celo kakšen duhovni fenomen, na primer sposobnost ozdravljanja ali sveto(hlinsko) obnašanje itd., je lahko samo fasada oz. ni posledica moči, ki prihajajo od Boga.

Preizkušati moramo vse stvari in se okleniti tega, kar prihaja od Boga in zavrniti, kar prihaja od hudiča.

Molitev. Sveti Duh, naj me zunanjost ne zmede. Naj jasno razločim, kaj prihaja od tebe.

21. oktober

O tem vas je poučil Epafrá, naš ljubljeni soslužabnik, ki nas nadomešča kot zvest Kristusov služabnik. On nam je tudi povedal o vaši ljubezni v Duhu. (Kol 1, 7-8)

22. oktober

Ker pa ste sinovi, je Bog poslal v naša srca Duha svojega Sina, ki vpije: “Aba, Oče!” (Gal 4,6)

Premislek. Sami od sebe si ne bi upali niti pomisliti, da nas Bog ljubi tako močno kot starša ljubita svoje otroke. A nekaj je v našem srcu, kar hrepeni po takem odnosu.

Sveti Duh je tisti, ki nam govori, naj hrepenimo po njem, ker je Duh tisti, ki naredi, da se taka ljubezen uresniči.

Molitev. Naj vedno verujem razodetju Duha, da je Bog oče.

23. oktober

In če kdo ljubi pravičnost, kreposti so sadovi njenega truda… (Mdr 8,7a)

Premislek. Pravica in pravičnost sta rezultat življenja, ki temelji na kreposti. Ni dovolj da ubogamo zakone. Ponotranjiti moramo naše vrednote, da se bodo lahko pokazale v krepostih naših dejanj.

Duh nam razodeva oboje: kreposti, ki jih potrebujemo in nam daje možnost, da se jih oklenemo.

Molitev. Moje življenje napolni s krepostmi, Sveti Duh, da bo moje pričevanje lahko pristno in čisto.

24. oktober

Prerok je bedak, mož duha je zmeden, zaradi tvoje velike krivde in velikega nasprotovanja. (Oz 9,7)

Premislek. Ko ljudje izpostavijo naše napake včasih postanemo zagrenjeni in jezni. če pa želimo rasti v Gospodu pa se moramo naučiti poslušati resnico v tem, kar pravijo (tudi, če nam to govorijo na žaljiv način.)

Resnično duhovni človek se nikoli ne boji rasti.

Molitev. Popravi me, Sveti Duh, preko besed drugih in s svojimi razodetji v mojem srcu.

25. oktober

In to ste bili nekateri; toda umili ste se, posvečeni ste bili, opravičeni ste bili v imenu Gospoda Jezusa Kristusa in v Duhu našega Boga. (1 Kor 6,11)

Premislek. Da smo opravičeni pomeni, da živimo v miru z Bogom. Ta mir najdemo tako, da živimo v miru, s tem, da zaupamo v ljubezen, ki nam jo je Jezus izkazal na križu.

Biti posvečen pa pomeni, da nas je Sveti Duh izbral za službo Bogu.

Molitev. Izberi me, da bom izpolnjeval tvojo voljo, Duh Boga in naj vedno živim v tvojem miru.

26. oktober

In če prebiva v vas Duh njega, ki je ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Jezusa od mrtvih, po svojem Duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa. (Rim 8,11)

Premislek. Naša umrljiva telesa bodo brez dvoma umrla a je Duh Jezusovo umrljivo telo obudil od mrtvih. Sveti Pavel obljublja, da bo isti Duh tudi naša umrljiva telsa obudil od mrtvih.

Imeli bomo poveličano telo, ki ne bo več čutilo mej teles, ki jih imamo sedaj.

Molitev. Duh Boga, ki daješ življenje, naj bom tako napolnjen s tvojim življenjem, da bom tudi takrat, ko bom umrl živel s teboj.

27. oktober

Modrost je podoba Božje dobrote, čeprav je sama, zmore vse… (Mdr 7,26-27)

Premislek. Ko Duh nad nami razlije dar modrosti smo sposobni razumeti kaj je resnično dobro in kaj ima le videz dobrega.

To razločevanje nam omogoča svobodo s katero lahko izbiramo, kar je prav v svojem vsakdanjem življenju in smo lahko prepričani, da se ne slepimo.

Molitev. Duh modrosti, razjasni moje moje namene in očisti moje misli.

28. oktober

Duh resnice, ki izhaja od Očeta, on bo pričeval o meni. (Jn 15, 27)

Premislek. Smo sodelavci Boga. Sveti Duh pričuje o naši veri v naših srcih a Sveti Duh tudi deluje preko našega pričevanja, ki ga kažemo v naših dejanjih.

To je neverjetno dostojanstvo, deliti v delovanju Svetega Duha, ki oznanja Veselo novico.

Molitev. Duh resnice, naj pričujem za Dobro resnico v mojem življenju.

29. oktober

On je podaril ljudem znanje, da bi ga mogli proslavljati v njegovih čudovitih delih. (Sir 38,6)

Premislek. Sveti Duh nas uči, da je sveto okrog nas ustvaril Bog. Božje prstne odtise lahko vidimo v vsaki lepoti, ki jo najdemo v vsakem koščku lepote v naravi.

Častimo Gospoda za njegovo veličino in veličastnost.

Molitev. Bodi čaščen, Bog stvarstva, za čudeže tvoje ljubezni.

30. oktober

V modrosti namreč duh… ki ne rani… (prim. Mdr 7,22)

Premislek. Biti tak, ki rani pomeni biti strupen in nevaren, nevaren za druge. Sveti Duh je nasprotje tega. Duh nas zdravi in neguje in nas kliče da bi izpolnili vse možnosti, ki jih imamo.

Duh želi samo, kar je dobro za nas, tudi takrat ko to pomeni, da nas Duh v vsakem času kliče, da bi šli na križ.

Molitev. Duh modrosti, uči me tega, kar je res dobro zame.

1. november

… ste prejeli pečat Svetega Duha, ki je bil obljubljen. To je poroštvo naše dediščine. (prim. Ef 1,13-14)

Premislek. Bog nam je obljubil, da če bomo zvesti, bomo večno z njim živeli v ljubezni. Toda ni nam treba čakati, da bomo prišli v nebesa, da bi živeli v tej ljubezni.

Mi že okušamo to ljubezen na tej zemlji preko Duha in videli bomo izpolnitev te ljubezni v nebesih.

Molitev. Zaznamuj me z Duhom tvoje ljubezni, o Bog, da bom lahko eno s teboj.

2. november

Tako govori Gospod BOG tem kostem: Glejte, poslal bom duha v vas in boste oživele. (Ezk 37,5)

Premislek. Tako kot se je Duh Boga spustil na polje na suhe kosti v dneh Ezekiela, tako bo Sveti Duh vdihnjen v nas, da bi vstali od mrtvih na Gospodov dan.

Bog nas ni namenil za smrt ampak za večno življenje.

Molitev. Večna luč naj jim sveti, o Gospod…

3. november

Sad Duha pa je… krotkost in samoobvladovanje. (Gal 5,22-23)

Premislek. Delovanje Duha vodi do miru in krotkosti.

Če vidimo, da drugi grešijo naj to v nas okrepi sočutje in ne obsojanje. Če vidimo ljudi v potrebi, se moramo odzvati na njihove potrebe s krotkostjo, kakor bi starši to naredili za svojega otroka.

Molitev. O, Sveti Duh, daj mi dar krotkosti in ponižnosti, da bom kot Jezus, Božje Jagnje.

4. november

Razlil bom svojega duha na tvoje potomce in svoj blagoslov na tvoje poganjke. (Iz 44,3b)

Premislek. Ko živimo v Duhu Božji blagoslov dežuje na nas in na vse okrog nas. Drugi v nas spoznajo spremembo in poglobljeni mir, ki smo ga našli. Želeli si bodo ugotoviti, kaj nas žene.

V prihodnosti jih bomo lahko ljubili na čist in svet način.

Molitev. Naj bom orodje ozdravljenja za vse okrog mene.

5. november

Da, govori Duh, odpočijejo naj se od svojih naporov; kajti njihova dela gredo z njimi.” (Raz 14,13)

Premislek. Naša nebeška nagrada je nezaslužen dar od Boga. Jezus je plačal ceno za naše grehe.

Kljub temu pa Bog pričakuje od nas, da naredimo svoj del. Moramo odgovoriti na dar Božje ljubezni s svojimi dobrimi deli. Kar naredimo na zemlji se nekako nadaljuje v našem posmrtnem življenju.

Molitev. Naj delam, kakor da je vse odvisno od mene in ne pozabim, da je vse odvisno od tebe, moj Bog.

6. november

Gospod je rekel: »Moj duh ne bo ostal v človeku za vedno, ker je meso. (1 Maz 6,3)

Premislek. Bog je ustvaril Adama tako, da je vduhnil njegovega Duha v glineno luč. Toda Adamov greh he skoraz izničil tega duha in naše življenje je postalo omejeno.

Ko je Jezus vstal od mrtvih je vdihnil svojega Duha v svoje učence in nam je vdihnil takega duha življenja, ki ga tudi smrt ne more premagati: večno življenje.

Molitev. Ne odidi od mene, Duh Boga, saj si želim le, da bi živel v tebi.

7. november

8. november

9. november

10. november

11. november

12. november

13. november

14. november

15. november

16. november

17. november

18. november

19. november

20. november

21. november

22. november

23. november

24. november

25. november

26. november

27. november

28. november

29. november

30. november

31. november

1. december

2. december

3. december

4. december

5. december

6. december

7. december

8. december

Preizkusil si moje srce, obiskal si me ponoči, v ognju si me pretopil, a nisi našel nič slabega v meni. (Ps 17,3)

Premislek. Sveti Duh je Blaženo Devico prežarjal z ljubeznijo od trenutka njenega spočetja, da ni nikoli čutila škode, ki jo povzroča izvirni greh in tudi sama ni nikoli grešila.

Prosimo jo, naj nam pomaga, ko poskušamo očistiti naša srca in življenja da bi lahko bili tako svobodni in ljubeči kot ona.

Molitev. Brezmadežna Devica Marija, prosi za nas.

9. december

Če bo hotel veliki Gospod, ga bom napolnil z duhom pameti. (Sir 39,6)

Premislek. Veliko stvari se lahko naučimo in v veri celo lahko izrečemo svoj “da”, to pa vedno ne pomeni, da te stvari razumemo.

So trenutki, polni milosti, ko nam Duh podari ta dar. Četudi samo za en trenutek, dobimo vpogled v stvari, ki so bile do tedaj za nas nerazločne in skrivnostne.

Molitev. Sveti Duh, pomagaj mi razumeti, kdo si in kaj si želiš od mene.

10. december

[Janez Krstnik je pričeval], “Na kogar boš videl, da se spušča Duh in ostaja nad njim, tisti krščuje s Svetim Duhom.” (Jan 1,33)

Premislek. Preroki stare zaveze in Jenez Krstnik, ki je bil mesijev predhodnik so vsi govorili o spreobrnjenju. Jezus pa nas kliče k nečemu večjemu kot je spreobrnjenje od grehov. Daje nam dar Svetega Duha, da bi nas naredil eno z Bogom.

Ljubezen Duha napolnjuje najglobljo praznino naših src.

Molitev. Gospod, ponovno pošlji Svetega Duha v moje srce in me napolni s Tvojim življenjem.

11. december

Nato je bil Elizej napolnjen z dvema deležema njegovega Duha in je z besedo delal mnoge čudeže [prosti prevod]. (Sir 48,12)

Premislek. Elija je prosil za dva deleža Elijevega duha, preden je bil Elija vzet v nebesa na gorečem bojnem vozu. Prošnja se mu je izpolnila, zato je Elizej lahko delal velike čudeže.

Prositi za dar Duha ni sebično, dokler nameravamo uporabiti darove v dobro drugih in v Božjo slavo.

Molitev. Podeli mi, Božji Duh, dar, ki ga najbolj potrebujem, dar………

12. december

Kam naj grem pred tvojim Duhom, kam naj zbežim pred tvojim obličjem? (Ps 137,7)

Premislek. So časi, ko upamo, da nas Bog ne vidi, ker nas je sram zaradi tega, kar smo storili. Zato sta se Adam in Eva skrila, ko sta grešila.

Toda pred Božjim Duhom se ne da pobegniti, saj nas Duh pozna bolje kot mi poznamo sebe.

Molitev. Naj nikoli ne naredim ničesar, kar si ne bi želel, da bi ti videl.

13. december

Gospod je Duh; kjer pa je Gospodov Duh, tam je svoboda. (2 Kor 3,17)

Premislek. Kaj pomeni, da si svoboden? To ne pomeni, da lahko delamo karkoli se nam zdi. To bi pomenilo, da smo postali sužnji naših strasti.

Resnična svoboda pomeni, da živimo v ljubezni Svetega Duha, ki nas kliče k velikodušnosti in razpoložljivosti. Sveti Duh nas uči resničnega pomena ljubezni.

Molitev. Vodi me v tvojo svobodo, Božji Duh, in varuj me pred grehom.

14. december

Ne zanemarjaj milostnega daru, ki je v tebi in ti je bil dan po preroški besedi, ko je zbor starešin položil roke nate. (1 Tim 4,14)

Premislek. Tudi v prvih časih Cerkve so apostoli izročali svojo avtoriteto preko polaganja rok. Sveti Duh deluje po zakramentih, da bi nadaljeval Kristusovo delovanje na zemlji.

Dobro je premišljevati vsakega od zakramentov in se vprašati, kaj nam govorijo o Kristusu v Cerkvi.

Molitev. Duh Boga, vedno bližnji, pomagaj mi, da bom lahko doživel Tvojo prisotnost in delovanje po zakramentih.

15. december

In on, ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje Duha, saj Duh posreduje za svete, v skladu z Božjo voljo.

Premislek. Dobro je vedeti, da je nekdo, ki je neprestano v naši bližini. Sveti Duh posreduje za nas in naše potrebe in molitve dviga k Očetu.

Duh si želi, kar je dobro za nas, tudi, kadar dobro ne vemo, kaj naj si želimo, da bo za nas dobro.

Molitev. Božji Duh, posreduj zame pri Očetu.

16. december

Božji duh me je ustvaril, dih Vsemogočnega mi daje življenje. (Job 33,4)

Premislek. Včasih mislimo, da je stvarjenje nekaj, kar se je zgodilo davno, sedaj pa se svet razvija sam od sebe. Job nas opominja, da nas Bog ohranje pri življenju.

Vsaka sekunda je Božji dar, vsaka roža je nadaljevanje čudeža Božja ustvarjalne ljubezni.

Molitev. Odpri mi oči, Duh Boga stvarnika, za čudeže, ki se kažejo pred mojimi očmi.

17. december

… in imalo je sedem rogov in sedem oči: to je sedem Božjih duhov, poslanih po vsej zemlji. (Raz 5,6)

Premislek. V apokaliptični literaturi rogovi pomenijo oblast. Sedem je številka popolnosti, zato ima Jezus vso Božjo oblast.

Oči pomenijo, da smo prejeli darove Duha. Sedem oči pomeni, da je Jezus povsem prežet s temi darovi.

Molitev. Jezus, imaš vso oblast v nebesih in na zemlji. Dežuj darove svojega Duha nad mano in Cerkvijo.

18. december

Zato vas spominjam, da nihče, ki govori v Božjem Duhu, ne pravi: “Jezus je izobčen”.

Premislek. Nekateri v korintski skupnosti so želeli zavrniti Jezusa, ker so menili, da je bil zaradi svojega telesa podrejen popolnoma duhovnim stvarem. Celo preklinjali so ga in menili, da govorijo v Svetem Duhu.

Sveti Pavel pravi skupnosti, da nas Duh vodi k temu, da bi častili Jesusa, saj je on obenem Bog in človek.

Molitev. Naj bo Jezus blagoslovljen, ki je obenem Bog in človek, ki živi od vekomaj in je bil rojen v hlevčku.

19. december

Čeprav je [modrost] sama, zmore vse, ostaja v sebi, a vse obnavlja. (Mdr 7,27a)

Premislek. V svojem duhovnem življenju lahko postanemo zagrenjeni, ker se zdi, da ne moremo narediti takšnega napredka, kot si to želimo.

Ko pa obrenmo svoja srca k Duhu, smo lahko prenovljeni. Tega sami ne moremo storiti, a z Božjo milostjo je vse mogoče.

Molitev. Napolni me, Sveti Duh, s svojo milostjo, da bi bil lahko pokoren tvoji volji.

20. december

Če torej premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, če kaj občestvo Duha… dopolnite moje veselje s tem, da ste istih misli…

Premislek. Največje veselje apostola Pavla so bile vesti o tem, da tisti, ki jih je v Filipih poznal in ljubil živjo vzorno krščansko življenje.

Ni šlo za vprašanje samovšečnega ponosa. To je bilo sveta tolažba, da je Božje kraljestvo zasijalo v njihovih srcih.

Molitev. Ko se približujemo božiču naj bo moja družina primer miru, ki je pol Duha.

21. december

V temi zasije kakor luč iskrenim; on je milostljiv, usmiljen in pravičen. (Ps 112,4)

Premislek. Ko se približujemo najkrajšemu dnevu leta lahko premišljujemo o tem, kako potrebujemo luč sveta, katere rojstvo bomo praznovali v nekaj dneh.

V njegovi luči bomo razumeli resničen pomen besed dobrota, milost in tudi pravičnost.

Molitev. Sveti Duh, odpri mi oči, da bom videl Kristusovo luč, moje srce pa bo napolnjeno z njegovimi krepostmi.

22. december

Njegov oče Zaharija je bil napolnjen s Svetim Duhom in je prerokoval in rekel: “Slavljen Gospod, Izraelov Bog.” (Lk 1,67)

Premislek. V luči Svetega Duha je Zaharija lahko razumel, da je rojstvo njegovega sina, Janeza Krstnika bilo znamenje, da je Bog izpolnil njegove obljube Izraelu.

Ljudje okrog njega so videli le običajnega novorojenega dečka; Zaharija je videl čudež milosti. V tej luči je lahko naredil samo eno stvar: slavil je Boga.

Molitev. Sveti Janez Krstnik, prosi za nas.

23. december

Úči me izpolnjevati tvojo voljo, saj si ti moj Bog. Tvoj dobri Duh naj me vodi po ravni poti. (Ps 143,10)

Premislek. Psalmist vidi svoje življenje potovanje katerega izhodišče in cilj je Bog. Ne more upati, da bi lahko našel pot nazaj domov, če ga ne bo vodil Božji Duh.

Moli, naj ta pot ne bo preveč zahtevna (gore, prepadi, itd) in naj ne izgubi smeri, kar bi mu vzelo voljo.

Molitev. Bog, razširi cesto in olajšaj pot, ki me bo vodila nazaj k tebi.

24. december

In Duh in nevesta pravita: “pridi!” In kdor posluša, naj reče: “Pridi!”

Premislek. Med adventom v resnici pričakujemo dve stvari. Jasno je, da pričakujemo prihod Jezusa v Betlehem, praznik, ki ga bomo praznovali jutri.

Obenem pa pričakujemo Jezusov prihod v slavi ob koncu časov. Sveti Duh nas spominja, da ne živimo samo za sedanjost. S svojimi očmi moramo zreti v večnost.

Molitev.

25. december

Ona je namreč dih Božje moči, izžarevanje veličastva Vladarja vsega. (Mdr 7,25)

Premislek. V starih časih so govorili o luči v obliki čistosti in moči. To je bila ena redkih stvari, ki je lahko dajala občutek Božje slave.

Sveti Duh je obenem odsev slave Očeta in Sina in tudi vid luči, ki razsvetljuje najbolj temne kotičke naše duše.

Molitev. Sveti Duh modrosti, sij svojo luč resnice in slave nad mano.

26. december

Štefan pa je poln Svetega Duha uprl pogled proti nebu in videl Božjo slavo in Jezusa, ki je stal na Božji desnici. (Apd 7,55)

Premislek. Štefan je bil prvi mučenec Cerkve. Sveti Duh mu je podelil pogum, da je pričeval za Jezusa s svojo smrtjo.

To je izpolnilo Jezusovo obljubo, da bomo vedeli, kaj govoriti, ko bomo sojeni za svojo vero.

Molitev. Da bi vedno vedel, kaj govoriti, ko sem izzvan, da bi pričeval za svojo vero.

27. december

Ko sta [Peter in Janez] prispela tja [v Samarijo] sta molila zanje, da bi prejeli Svetega Duha. (Apd 8,15)

Premiselk. Judje so v Jezusovem času sovražili Samarijane. Imeli so jih za heretične jude. Pa je vendar Sveti Duh vodil Apostole in učence v Samarijo, da bi jim oznanjali.

Sveti Duh ozdravlja rane, ki jih povzroča predsodek in obsojanje.

Molitev. Vodi me, Duh Boga, k tistim, ki najbolj potrebujejo slišati tvojo besedo.

28. december

In kakor je takrat tisti, ki je bil rojen po mesu preganjal tistega, ki je bil rojen po duhu, tako se dogaja tudi zdaj. (Gal 4,29)

Premislek. Sv. Pavel se spominja dveh Abrahamovih sinov kot sinov mesa (suženjstva) in Duha (svobode). Ta dva primerja postavi in veri.

Če živimo v svobodi Duha to kljub temu ne pomeni, da nam bo šlo dobro. Ko pričujemo za resnico bomo vedno plačali ceno.

Molitev. Opogumi me, da bom živel v tvoji svobodi, Gospod, in pričeval za tvojo ljubezen.

29. december

Če živimo po Duhu, tudi delajmo po Duhu. Nikakor ne iščimo prazne slave… (Gal 5,25)

Premislek. Zaradi darov Duha ne smemo biti domišljavi. Ti darovi so nam bili dani tako, da so nam bili zaupani. Namen Duha je, da bi jih mi uporabili zato, da bi služili drugim.

Sem ponižen?

Molitev. Naj se ponašam samo v tebi, Božji Duh in naj ne mislim, da so darovi od Tebe moja last.

30. december

Krona modrosti je strah Gospodov, ki daje, da cveti mir in krepko zdravje… (Sil 1,18)

Premislek. Če živimo tako, da imamo primeren odnos spoštljivega navdušenja nad Bogom bomo v življenju napredovali. To ne bomeni, da bomo bogati ali da bomo vedno srečni, gotovo pa bomo napolnjeni z Božjim veseljem.

Naši dnevi, ne glede na to, koliko jih je, bodo polni smisla in blagoslovljeni.

Molitev. Naj vedno občudujem tvojo veličino, Gospod in nikoli naj te ne neham častiti.

31. december

[… se nadaljuje]

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s